Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon
Har du symptomer og trenger å bestille covid-test? Ring Lierne legekontor tlf 74 34 35 00 i legekontorets ordinære telefontid, alle hverdager kl 9-11 og 13-15.

Vaksinetelefonen er åpen mandag til torsdag i tidsrommet kl 14.30-15.30 tlf 477 63 197

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 74 34 35 90

Har du spørsmål om innreisebestemmelser ring Politi. Tlf 02800

Kalender

Invitasjon til inspirerende kveld med foredrag og musikalsk innslag av Edel Holand mandag 23. November kl. 18-21 i storsalen på Samfunnshuset i Nordli

OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS – Vi har blitt gjort oppmerksomme på at mange oppfatter dette som ett arrangement med størst fokus på avhengighet – MEN DET STEMMER IKKE – HOVED TEMA ER PSYKISK HELSE OG HVA DET GJØR MED OSS SOM KJENNER NOEN SOM SLITER - uavhengig av bakgrunnen for problemene - så velkommen også til deg!

Dato
23. november 2020
Tid
18:00 - 21:00
Sted
Kommunehuset Nordli

I anledning av Verdensdagen for psykisk helse -som markeres 10. Oktober verden over - ønsker Familieenheten i Lierne Kommune å invitere deg til en kveld med temaet “Spør mer, vis interesse og vær oppmerksom” med musikalske innslag av Edel Holand.

Vi ønsker at kvelden skal bidra med å skape åpenhet og kunnskap om psykisk helse.
I år vil vi ha fokus på hva det kan gjøre med oss som mennesker å kjenne noen som sliter psykisk og/eller er avhengig av alkohol, rusmidler eller annet. Hva betyr det for deg som står ved siden av og ser på?

Det er mange som er involvert når noen sliter. Man kan være nærstående i familien, nabo, god venn, søster eller bror, barn av eller foreldre til noen som sliter. Jobber du med mennesker som du opplever sliter med dette er du også nærstående.
Dette er med andre ord en invitasjon til alle i Lierne som er interesserte i temaet psykisk helse.  Alle kan vi ha nytte av å sette fokus på dette og forstå at vi ikke er alene.
Vi har invitert flere personer med egne erfaringer og med fagutdannelse innen området. Vi lover en interessant kveld med mulighet for diskusjoner og utbytte av erfaringer.

18.00-18.15: Introduksjon ved Lisa Tøfting Madsen fra Familieenheten om det overordnede tema for Verdenshelse dagen for Psykisk helse: “Spør mer – Alle har en psykisk helse” 
18:15: Musikalsk innslag av Edel Holand.
18: 25 – 19:00:  Ann Mari Romuld  og Elisabeth Gjetøy er  begge mestringsveiledere. De har begge egne erfaringer som nærstående. Den ene som mor til en rusavhengig og den andre som datter av forelder med alkoholproblemer. De har i sine jobber stor vekt på voksne og barns rolle som pårørende og deres stemme i helsetjenestene.
Begge jobber på Lærings og mestringssentret på KoRus – MidtNorge – ett kompetansesenter for Rus og avhengighet med fokus på menneskers psykiske helse.
19:00-19.30: Pause med enkel servering og musikk.
19:30–20:15:  NA Namsskogan - gruppe for mennesker med rusproblem – kommer for å fortelle litt om tilbudet de har. En Medavhengig (pårørende) vil samtidig si noe om mulighetene de har i NA-sammenheng. 

20:15-20:30: Pause
20:30-21.00:  KoRus avslutter kvelden.
Arrangementet er gratis.

I henhold til smittevernregler kan vi maksimum få plass til 40 deltagere og vi må derfor få påmelding i forkant. Vi kommer under arrangementet å ha faste plasser og holder oss til gjeldene retningslinjer for avstand og hygiene. Har du symptom på forkjølelse eller luftveisinfeksjon kan du ikke delta.
Påmelding kan skje på telefon (ring eller sms) til :Lisa Tøfting Madsen 97 43 30 24 eller Emma Persson: 90 01 54 80
Svarfrist: torsdag 19. November.
Med reservasjon for endringer.

Familieenheten, Helse og omsorgsetaten i Lierne Kommune.

Arrangør

Lierne Kommune

Kontakt

Lisa Tøfting Madsen
Til toppen