Møte Lierne formannskap

mandag 18. juni 2018, 13:00

Informasjon

Møteinnkalling

Utvalg: Lierne formannskap

Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen

Dato: Mandag 18.06.2018

Tidspunkt: Kl. 13:00

Til behandling:

Saksnr. Arkivsaksnr.

Tittel

44/18 17/7794

REVIDERING AV SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLANEN 2019-2030

45/18 16/3438

OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING - REGULERINGSPLAN - LIERNE SKYTEBANE

46/18 17/3446

VEDTAK - TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - LIERNE KOMMUNE

47/18 17/8082

GODKJENNING - REGULERINGSPLAN NÆRINGSOMRÅDE - BERG GNR/BNR 14/20

48/18 18/4139

OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING - MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR NESSÅSEN HYTTEFELT - GNR/BNR 3/6

49/18 18/4027

SØKNAD OM ØKNING AV VEGAVGIFT - LAKAVASSVEIEN

 

Nordli, 12. juni 2018. Bente Estil, sign. ordfører

Sted

Lierne samfunnshus
 

URL: http://

Kontakt

Lierne kommune
 

URL http://www.lierne.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk