JULEGRANTENNING OG JULEGRØT VED NORDLI MENIGHETSHUS

Vi tenner juletreet kl. 15.00 til sang av Nordli Sangkor.
Så serveres det grøt, kaffe og kaker. Det blir tombola og underholdning.
For dem som vil blir det lysmesse for årets konfirmanter i kirken kl 1800.
Inngang kr 150, barn over ti år kr 50.- Inntekta går til innkjøp av varmepumpe i Menighetshuset.

Dato
27. november 2022
Tid
15:00 - 17:00
Sted
Nordli menighetshus