Møte Lierne kommunestyre

mandag 18. juni 2018, 17:00

Informasjon

Møteinnkalling

Utvalg: Lierne kommunestyre

Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen

Dato: Mandag 18, juni 2018

Tidspunkt: Kl. 17.00

Til behandling:

 • Referater
 • Regnskapsrapport pr. 31.05.2018
 • Høring. Utkast til delstrategi veg og innspill handlingsprogram veg
 • Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag
 • Sørli idrettsplass – nytt idrettsanlegg
 • Samarbeide med og eierskap i Midtre Namdal avfallsselskap AS
 • Revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen 2019-2030
 • Arbeidsavtale med rådmannen
 • Igangsettingsvedtak - nytt renseanlegg Jule industriområde
 • Oppstart vedtak opprusting av Nessetveien
 • Trafikksikkerhetsplan Lierne kommune

 

Nordli, 12. juni 2018

Bente Estil, sign. ordfører

Sted

Lierne samfunnshus
 

URL: http://

Kontakt

Lierne kommune
 

URL http://www.lierne.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk