PE-TORSA VEL - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

I henhold til gjeldende vedtekter kan alle innbyggere i Lierne over 16 år, og andre som er eller har vært tilknyttet Pe-Torsa som aktør, arrangør eller lignende, og identifiserer seg med foreningens formål være medlemmer i Pe-Torsa Vel, og ha stemmerett på foreningens årsmøte. Ta kontakt på post@pe-torsa.no / sms 95861101 hvis du ønsker sakspapirer. Velkommen! Styret

Dato
27. november 2022
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Kveli samfunnshus